Programabilni Logički Kontroleri

BOSCH REXROTH PLC

UNO-LUX PROCESSING je zvanični distributer kompanije Bosch Rexroth za Srbiju.
Od Rexroth programabilnih sistema izdvajamo nekoliko serija namenjenim srednjim i velikim sistemima automatskog upravljanja. Ovi sistemi namenjeni su i sistemima motion kontrole i poseduju ugrađen SERCOS protokol za brzu komunikaciju sa servo sistemima.

bosch
Tehničke karakteristike serije L10 možete preuzeti ovde.
Tehničke karakteristike serije L20 možete preuzeti ovde.
Tehničke karakteristike serije L25 možete preuzeti ovde.
Tehničke karakteristike serije L40 možete preuzeti ovde.
Tehničke karakteristike serije L40 možete preuzeti ovde.

Siemens PLC

UNO-LUX PROCESSING je Siemens partner za male i srednje Siemens PLC sisteme. Naši inženjeri imaju veliko iskustvo u programiranju Siemens PLC sistema.
Izdvajamo Siemens serije LOGO, S7-1200 i S7-1500 (ET200SP) modularne i lako proširive PLC sisteme koji se programiraju TIA Portal programskim paketom (LOGO Soft paketom za LOGO PLC).

siemens
LOGO je logički modul koji ima sve osobine malog kompaktnog PLC-a. Pogodan je za upravljačka rešenja kod kojih nije potreban veliki broj ulaza i izlaza.
Brošuru možete preuzeti ovde.
S7-1200 je trenutno najpopularniji Siemens programabilni kontroler. Ova serija poseduje nekoliko različitih tipova i veličina CPU jedinice i ima mogućnost proširenja sa do 8 dodatnih I/O modula i do 3 komunikaciona modula.
Isporuka sa lagera.
Brošuru možete preuzeti ovde.
SIMATIC S7-1500 falimija kontrolera predstavlja novu generaciju kontrolera za srednje i velike aplikacije i dostupna je i u ekonomičnoj verziji ET200SP. Programiranje TIA portal programskim paketom.
Brošuru možete preuzeti ovde.

AutomationDirect (KOYO) PLC

UNO-LUX PROCESSING je distributer za AutomationDirect PLC sisteme.
U svom programu AutomationDirect ima Programabilne logičke kontrolere za male, srednje i velike sisteme automatskog upravljanja. Svi sistemi mogu se proširiti dodatnim I/O ili komunikacionim modulima, a srednji i veći sistemi mogu imati i udaljena I/O ostrva čime se mogu kreirati sistemi i sa preko 100.000 I/O tačaka.

automationdirect
Mali, moćan i praktičan micro brick Koyo PLC. Besplatan softver za programiranje. Mogućnost proširenja sa 8 I/O modula (digitalnih i analognih). Modeli sa 2 i 3 serijska porta ili sa Ethernet portom. CPU sa Ethernet portom ima ugrađen PID regulator za do 8 PID petlji. Isporuka sa lagera.
Brošuru možete preuzeti ovde.
PLC za upravljanje procesima do 100 I/O tačaka. Ugrađeni PID regulatori. 2 serijska porta na CPU. 4 slota za proširenje dodatnim I/O ili komunikacionim modulima. Isporuka sa lagera.
Brošuru možete preuzeti ovde.
DoMore PLC je nova generacija kontrolera koji koristi platformu serije DL205. 2 tipa procesora. 2000 PID petlji. Do 130.000 I/O tačaka. Besplatan softver za programiranje.
Brošuru možete preuzeti ovde.
Productivity 1000, 2000 i 3000 su rek bazirani sistemi sa nekoliko tipova CPU jedinice sa više ugrađenih kom. portova. Napredne komande i matematičke operacije. Besplatan softver za programiranje.
Brošuru serije PAC1000 možete preuzeti ovde.
Brošuru serije PAC2000 možete preuzeti ovde.
Brošuru serije PAC3000 možete preuzeti ovde.

UNO-LUX PROCESSING - Inženjering i projektovanje u oblasti industrijske automatizacije